Annandagsfirande med extrainsatt medlemsmöte

Välkomna på annandagsfirande! Det kommer att bjudas på mat, lekar och lotteri. Det kommer även att hållas ett extrainsatt medlemsmöte enligt följande dagordning:

1. Fastställande av röstlängden.
2. Val av mötesordförande.
3. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.
4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska
justera protokollet.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2.
6. Fråga om medlemsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Beslut att vid kommande årsmöte dela ut championatring till Lars Olsson.
9. Beslut att kallelse till medlemsmöte av styrelsen fullgörs genom meddelande vid tidigare medlemsmöte, genom anslag i klubblokalen, genom införande på hemsida och facebooksida samt genom e-mail till mailadress som medlem anmält till SBKs medlemsregister.
10 Mötet avslutas.

Anmälan sker på uppsatt lapp i klubbstugan alt till kansli@sbkmalmo.se

Varmt välkomna!

 

23226783_10154876637995811_1959483370_n

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *