Hannas lydnadsgrupp

Hanna Blomdell med Mira
Lydnadsklass 2

Sofia Caesar med Tesla
Appellklass spår
Lydnadsklass 1

Hanna Tomasson med Ella
Lydnadsklass 2

Petra Holm Stridsberg med Minus
Högre klass spår
Lydnadsklass 1

Karin Tengvall med Rutan
Lydnadsklass 1

Joakim Stolt med Melvin
Rallylydnadschampion
Lydnadsklass 1

Mirjami Mattila med Käpy
Lydnadsklass 2

Lislotte Andersson med Bond
Högre klass rapport
Elitklass spår
Elitklass sök
Lydnadsklass 3

Lis Sparre med Holli
Startklass

Cecilia Uddman med Hugo
Startklass

Comments are closed