Hannas lydnadsgrupp

Hanna Blomdell med Mira
Lydnadsklass 2

Sofia Caesar med Tesla
Lägre klass spår
Lydnadsklass 1

Hanna Tomasson med Ella
Lägre klass spår
Lydnadsklass 2

Louise Stihl med Lexie
Startklass

Vicky Kvist med Morra
Högre klass spår
Startklass

Karin Tengvall med Gunnel
Startklass

Joakim Stolt med Melvin
Rallylydnadschampion
Lydnadsklass 1

Mirjami Mattila med Käpy
Lydnadsklass 2

Lislotte Andersson med Bond
Högre klass rapport
Elitklass spår
Elitklass sök
Lydnadsklass 3

Cecilia Uddman med Hugo
Startklass

Comments are closed