Hannas lydnadsgrupp

Hanna Blomdell med Mira
Lydnadsklass 2

Sofia Caesar med Tesla
Lägre klass spår
Lydnadsklass 2

Hanna Tomasson med Ella
Lägre klass spår
Lydnadsklass 2

Louise Stihl med Lexie
Startklass

Vicky Kvist med Morra
Högre klass spår
Startklass

Karin Tengvall med Gunnel
Startklass

Joakim Stolt med Melvin
Rallylydnadschampion
Lydnadsklass 2

Mirjami Mattila med Käpy
Lydnadsklass 3

Lislotte Andersson med Nova
Lydnadsklass 2
Lägre klass sök

Cecilia Uddman med Hugo
Lydnadsklass 1

Comments are closed