Anmälningsvillkor

Start och kallelse

Före start får du en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.
Tänk på att ta med din hunds vaccinationsintyg till första kurstillfället.

Anmälningsvillkor

Vid anmälan och återtagande av anmälan följer vi konsumentlagstiftningen. Tänk på att en anmälan till en kurs är bindande, om den inte återtas enligt nedanstående villkor:

Ångerrätt

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela oss senast 14 dagar efter det att vi bekräftat din anmälan.

När du anmäler dig via webben får du ett e-postmeddelande som bekräftelse. Om du ångrar din anmälan, ange tydligt vilken studiecirkel/kurs det gäller samt dina personuppgifter. Får vi din avbokning senast 14 dagar efter det att vi bekräftat din anmälan så har du rätt att få tillbaka hela din inbetalda avgift från oss, inom 30 dagar. Detta gäller dock inte om du påbörjat studiecirkeln/kursen.

Ångerrätten gäller inte för konserter, föreläsningar eller liknande evenemang.

Avanmälan

Förutom vad gäller ångerrätten (se ovan) är anmälan bindande. Om du avanmäler dig när tiden för ångerrätten löpt ut, har vi rätt att ta ut en administrationsavgift. Storleken på avgiften beror på våra administrationskostnader, men uppgår till minst 100 kronor. Om du avanmäler dig efter kursstart är du skyldig att betala full kursavgift.

Studieavbrott

Om du avbryter en studiecirkel/kurs på grund av varaktigt studiehinder, som till exempel sjukdom styrkt med läkarintyg, att du flyttar från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ej utnyttjade delen av kursavgiften. Om studiematerial ingått i kursavgiften, dras kostnaden för denna av. Du får också betala en administrationsavgift på minst 150 kronor.

Inställd studiecirkel/kurs Tvingas vi ställa in en studiecirkel/kurs har du alltid rätt att återfå avgiften du betalt. Om starten skjuts upp mer än en vecka har du rätt att återta din anmälan och återfå hela den betalda avgiften. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkten för sammankomsterna.

Reklamation

Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst.

Läs mer om konsumenttjänstlagen på Konsumentverkets webbplats.

Olycksfallsförsäkring

Som deltagare är du försäkrad på väg till och från samt under pågående kurs.

Studietid

Studiecirkelns/kursens längd anges normalt i studietimmar. En studietimme är 45 minuter.

Studiematerial

I avgiften för ditt arrangemang ingår oftast inte studiematerial. I bland Studiefrämjandet säljer studiematerial i anslutning till kurserna eller ger tips på butiker där du kan få studierabatt. Om förseglingen är bruten på litteraturen/materialen kan du inte återlämna det.

Under 18 år

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att göra en bokning. Genom att godkänna köpvillkoren och genomföra din beställning intygar du att du har målsmans tillstånd.

Hantering av personuppgifter

För att underlätta vår administration IT-behandlar vi dina uppgifter om namn, adress, e-post och vilken verksamhet du deltar i hos oss.

Uppgifterna använder vi också för att sända dig information om kommande verksamhet och när vi utvärderar vår verksamhet i form av enkätundersökningar.

När vi tar emot anmälningar till kurser i samverkan med föreningar som kräver medlemskap i föreningen, förmedlar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter även till dem.

Motsätter dig sådan användning av dina personuppgifter så hör av dig till oss skriftligen.

Personnummer

De flesta kurser och studiecirklar finansieras till största delen med statsbidrag. När du anmäler dig får Statistiska Centralbyrån och Folkbildningsrådet i enlighet med personuppgiftslagen, ta del av dina personuppgifter som ett underlag för uppföljning, statsbidragsfördelning och forskning.

Läs mer om detta i Folbildningsrådets information om deltagarregistering

Kontaktperson rörande personuppgifter:

kansli@sbkmalmo.se

Comments are closed