SBK:s Malmöavdelning

Tävlingskommittén (TK)

bruks

Sammankallande: Thomas Cronhamn
Sekreterare: Eva Wallberg
Markansvarig: Lars Johnsson
Materialansvarig: Joakim Stolt
Prisansvarig: Eva Wallberg
Tävlingsansvarig: Lislotte Andersson

Träningsgruppsansvariga:
Gun Grysell
Lislotte Andersson
Mia Kondrup
Håkan Svärdh
Rikard Smitt
Agneta Ström
Nina Palm
Danielle Braender
Joakim Stolt
Py Björklund