SBK:s Malmöavdelning

Tävlingskommittén (TK)

Sammankallande: Thomas Cronhamn
Sekreterare: Eva Wallberg
Markansvariga: Lars Johnsson
Materialansvarig: Joakim Stolt
Prisansvarig: Eva Wallberg
Tävlingsansvarig: Lislotte Andersson

Träningsgruppsansvariga:

Gun Grysell
Tereze Lindberg
Mia Kondrup
Håkan Svärdh
Rikard Smitt
Agneta Ström
Lars Olsson
Danielle Braender
Hanna Blomdell
Py Björklund
Ingrid Dahlqvist