SBK:s Malmöavdelning

Tävlingar och prov 2021

BRUKSPROV

20 mars          Elitklass Spår

21 mars          Lägre klass, Högre klass, Elitklass Sök

27 mars          Appellklass Spår, Appellklass Sök, Appellklass Rapport

27 mars          Lägre klass Spår

28 mars          Högre klass Spår

25 april           Broklipppet 2.0; Lägre klass, Högre klass, Elitklass Skydd

19 sep            Lägre klass, Högre klass, Elitklass Rapport

17 okt             Appellklass Spår, Appellklass Sök, Appellklass Rapport

LYDNAD

28 maj            Samtliga klasser

17 okt             Startklass, Klass 1 fm och em

IGP

13 mars          Samtliga klasser

16 maj            Samtliga klasser

RALLYLYDNAD

SPECIALSÖK

NOSEWORK

AGILITY