SBK:s Malmöavdelning

Tävlingar och prov 2022

BRUKSPROV

19 mars   Elit spår

20 mars   Sök alla klasser

26 mars   Lägre klass spår

27 mars   Högre klass spår

24 april   Skydd alla klasser

2 okt       Rapport alla klasser

16 okt     Appellklass sök-spår-rapport

LYDNAD

27 maj   Lydnad alla klasser

16 ok   Lydnad startklass & klass 1 fm och Startklass & klass 1 em

IGP

13 mars   IGP – BSL – BH

15 maj     IGP – BSL – BH

9 okt        IGP – BSL – BH

6 nov       IGP – BSL – BH

RALLYLYDNAD

SPECIALSÖK

NOSEWORK

AGILITY