SBK:s Malmöavdelning

Valberedningen

valberedning
Danielle Braender – sammankallande
Eva Engeln Persson
EvaLena Cronhamn

Valberedningens uppgift

Valberedningens uppgift är att ta fram och lämna förslag på lämpliga kandidater till styrelsen. Valberedningen presenterar sitt förslag till styrelse här på hemsidan några veckor innan årsmötet.

Du kan föreslå kandidater

Som medlem i SBK Malmöavdelningen har du möjlighet att nominera personer som du tycker ska representera organisationen  i styrelsen.
Välkommen att mejla danielle_braender@hotmail.com.
Valberedningen tar alla nomineringar i beaktande.