Med anledning av Corona

Vår ambition är att fortsätta kursverksamheten i samma utsträckning 
som vanligt men med max 7 deltagare samt att endast en person per 
hund får närvara på kurs!  

Klubbstugan är stängd och all verksamhet sker utomhus. 
Det är viktigt att Folkhälsomyndighetens restriktioner följs 
angående avstånd och handhygien!

Utomhusverksamhet kan fortgå. Fortsatt viktigt att man håller avstånd till varandra.

– Studiefrämjandet

Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer kan fortfarande genomföras men med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

 

Vid utomhusaktiviteter är smittorisken betydligt mindre. Eftersom Brukshundklubben erbjuder utomhusaktiviteter i stor utsträckning kan det vara en fördel att bedriva/delta på det för att främja en social samvaro i tider där detta begränsas i övrigt.
– Svenska Brukshundklubben