Medlemmar minns

Paul Lindahls minnen

DSC_0125
Korad Sbch Ockels Thore född 1977 – champion 1982. Av någon anledning kom ej korningen med på championattavlan trots mina påpekanden. Själva mentaldelen av korningen utfördes av Lasse Westlin på dåvarande Försvarets hundskola i Sollefteå 1979. Exteriördelen gjordes av Åke Muller i Köping samma år, båda i maj månad. Championatet var i sök.

Sbch Krydds Limbo
Sbch Krydds Limbo född 1983. Tog appellklassfatet 1984, blev champion i sök innan 3års ålder och var även med i sitt första SM innan 3årsdagen. Blev champion i skydd 1988, samt ett cert och ett antal certpoäng i spår. Vi deltog i 5 stycken SM. 2 i sök, 1986 i Umeå där vi blev 4a samt 1987 i Ronneby där vi blev 8a. I skydd deltog vi i 3 stycken SM, 1989 i Växjö där vi blev 4a och uttagna till Nordiska. 1990 blev vi 12a i Göteborg och 1991 kom vi nästsist. Innan prisutdelningen i Umeå 1986 blev jag tillfrågad av Åke Lundqvist, som satt i uttagningskommittén för Nordiska, om jag var intresserad av att deltaga i sök. Då jag inte var intresserad att tävla i lag, tackade jag nej båda gångerna.

Daisy Mazetti-Nissen 2 st Sbch. Dobermannen Zindy i sök ev cert i spår. Årtalet är jag osäker på. Samt Riesenschnauzern Rissies Zandy i sök 1987. Övriga meriter vet jag inte.

Thomas Nielsen 2st Sbch. Båda var riesenschnauzer. Monte i sök 1984 och Dahlmund i sök, årtal vet jag inte. Övriga meriter likaså.

Britt Nordberg 2 st Sbch. Brantastigs, namnet har jag glömt, tror grenen var spår. Demonens Omega i rapport, ev någon annan gren också. Tävlade i ett för mig okänt antal SM. Med vilket resultat vet jag inte, likaså årtalen för resp championat.

Irene Malm 2st Sbch. Collien Angelique i rapport, eventuella andra grenar vet jag inte. Schäfern Baloo också den i rapport, ev andra grenar vet jag inte.

Tror inte att jag missat någon.