Valberedningen

Tina Olsson
Estelle Palmquist
Yvonne Virgili

Valberedningens uppgift

Valberedningens uppgift är att ta fram och lämna förslag på lämpliga kandidater till styrelsen. Valberedningen presenterar sitt förslag till styrelse här på hemsidan några veckor innan årsmötet.

Du kan föreslå kandidater

Som medlem i SBK Malmöavdelningen har du möjlighet att nominera personer som du tycker ska representera organisationen  i styrelsen.
Valberedningen tar alla nomineringar i beaktande.