SBK:s Malmöavdelning

Informationsbrev till medlemmar finns nu att läsa

eftersom att höstens medlemsmöte fick ställas in. Läs det här.


Klubbstugan stängs!

Tyvärr måste vi stänga klubbstugan igen på grund av ökad smittspridning.
Öppnas för toalettbesök. Gå in en och en om ni vill köpa något i markan.


Tävlingar ställs in t o m 15/11

i enlighet med beslut av distriktet.


Uppdaterade trivselregler och policys

Finns nu att läsa här.