Lydnad- och Spårkurser

Förberedande Lydnad

Denna kurs är en obligatorisk förberedande kurs för dig som är intresserad av att fortsätta träna och senare tävla i bruks och/eller lydnadslydnad. Kursens mål är att lära ut grunder och metoder för inlärning av lydnadsmoment som ett första steg i utbildning av tävlingshundar inom såväl bruks som lydnadslydnad.

Hunden ska vara minst 7 månader. Eftersom kursen är tävlingsförberedande riktar den sig främst till hundar med stamtavla, då det är ett krav för att tävla bruks.

Förkunskap: Valpkurs / Grundkurs eller motsvarande. Det innebär att du vet hur en hund lär sig, du har god kontakt med din hund, bra belöningar och kan arbeta med din hund lös eller i lina kring andra hundar.
Antal gånger: 3 kurstillfällen på 2 lektionstimmar.
Kostnad 1050 kr (samt medlemskap i SBK Malmö för dig som ännu inte är medlem hos oss).


Lydnad- och spårkurs I

Kursen omfattar inlärning av lydnadsmoment samt grunderna för spårarbete. Du bör ha ett brinnande intresse för att utveckla dig och din hund för att så småningom kunna delta i Brukshundklubbens tävlingsverksamhet, framför allt inom brukssporterna Spår, Sök och Rapport.

Hunden ska vara minst 8 månader.
Förkunskap: Förberedande Lydnad eller motsvarande. Det innebär bl.a. att hunden har grundläggande färdigheter i stadga i grupp samt gripande av föremål. Företräde ges till hundar med stamtavla.
Antal gånger: 7 kurstillfällen varav 5 med lydnadsträning och 2 med spårarbete i skogsmark.
Kostnad: 2550 kr (samt medlemskap i SBK Malmö för dig som ännu inte är medlem hos oss). Kurslitteratur ingår.


Lydnad- och spårkurs II

Det här är en tävlingsförberedande kurs för dig som är intresserad av lydnad och spår. Vi tränar på moment som ingår i såväl Lydnads- som Brukslydnad. I skogen har vi målet att hunden självständigt ska kunna utarbeta ett 300 m långt spår med apporter. Kursen vänder sig främst till dig som vill ut och tävla men även till dig som enbart vill fördjupa dina kunskaper inom lydnad och spår. Efter avslutad kurs har ni möjlighet att gå med i eller starta en ny träningsgrupp.

Hunden ska vara minst 10 månader.
Förkunskap: Lydnads- och spårkurs I eller ha motsvarande färdigheter (t.ex. Startklass-kurs + Workshop i Spår). Det innebär att du, utöver den kursens krav på förkunskap, har grundläggande kunskap i lydnad och spår.
Antal gånger: 8 kurstillfällen varav 5 med lydnadsträning och 3 med spårarbete i skogsmark.
Kostnad: 2800 kr (samt medlemskap i SBK Malmö för dig som ännu inte är medlem hos oss).

Steven - 4 (kopia)