Lämna resultat

Detta gäller även barometern.
Dock gäller, för att resultatet skall kunna tillgodoräknas barometern måste det vara oss tillhanda SENAST 2 veckor efter aktuell tävlingsdag.
För rally gäller 1 månad.

Klick här för att redovisa ditt resultat.

För Agilityresultat klickar du här.