Agilitykurser

Förberedande Agility

Denna kurs är en obligatorisk förberedande kurs för dig som är intresserad av att fortsätta träna och senare tävla i agility. På denna kurs lägger vi den viktiga grunden för den blivande agilityhunden. Kursen kommer ha lika delar teori och praktik med stort fokus på vad som krävs av både hund och förare för att kunna träna agility på ett säkert sätt. På denna kurs tränar vi grunder utan hopp och hinder.

Hunden ska vara minst 5 månader.
Förkunskap: Valpkurs eller motsvarande. Det innebär att du vet hur en hund lär sig, du har god kontakt med din hund, bra belöningar och kan arbeta med din hund kring andra hundar.
Antal gånger: 3 kurstillfällen på 2 lektionstimmar.
Kostnad: 1050 kr (samt medlemskap i SBK Malmö för dig som ännu inte är medlem hos oss)


Agility steg 1

I denna kurs bygger vi vidare på de grunder som lagts under den förberedande kursen. Vi fortsätter träna på dirigering och ert samspel samt börjar introducera hopphinder och tunnlar i kortare kombinationer.

Hunden ska vara minst 7 månader.
Förkunskap:  Förberedande agility eller motsvarande. Det innebär att du kan ha din hund lös när ni tränar kring andra hundar, att hunden kommer på inkallning samt att hunden kan skickas till belöning.
Antal gånger: 6 kurstillfällen på 2 lektionstimmar.
Kostnad: 2100 kr (samt medlemskap i SBK Malmö för dig som ännu inte är medlem hos oss).


Agility steg 2

I denna kurs introducerar vi resterande agilityhinder och börjar träna på längre kombinationer. Samtliga hinder introduceras på ett sätt som inte belastar den unga och ej färdigutvecklade hunden. I kursen ingår även att lära sig bygga hinderkombinationer vilket innebär att samtliga deltagare hjälper till att plocka ut och in hinder samt bygga kombinationer.

Målet med kursen är att du ska få en god uppfattning om hur de olika hinderna ska utföras och läras in. Efter kursens slut ska ni som ekipage även ha tillräckliga färdigheter för att starta på en blåbärstävling.

Hunden ska vara minst 9 månader.
Förkunskap: Agility steg 1 eller motsvarande. Det innebär att hunden kan utföra kortare kombinationer med hopphinder och tunnel.
Antal gånger: 6 kurstillfällen på 3 lektionstimmar
Kostnad: 2100 kr (samt medlemskap i SBK Malmö för dig som ännu inte är medlem hos oss).


Agility Coach-grupp

Detta är kursen för dig som har ambitionen och målet att tävla officiellt i agility. Kursen anpassas efter deltagande ekipage men där fokus ligger på att kunna springa hela banor i varierande svårighetsgrad. Med hjälp av instruktörerna får varje ekipage träna på det de behöver för att utvecklas som mest som team. I kursen ingår även att lära sig bygga banor vilket innebär att samtliga deltagare hjälper till att plocka ut och in hinder samt bygga banorna.

Efter avslutad kurs ska du ha tillräcklig kunskap för att kunna träna vidare på egen hand i en träningsgrupp samt kunna starta på officiell tävling.

Hunden ska vara minst 10 månader.
Förkunskap:  Agility steg 2 eller motsvarande. Det innebär att hunden kan samtliga hinder och har tränat på kontaktfält.
Antal gånger: 6 kurstillfällen på 3 lektionstimmar.
Kostnad: 2100 kr (samt medlemskap i SBK Malmö för dig som ännu inte är medlem hos oss).

agilitykurs