Att vara med i en träningsgrupp

SBK Malmö har träningsgrupper inom de flesta grenar; spår, sök, rapport, IGP, rallylydnad, specialsök och agility.

I en träningsgrupp hjälps man åt. Det finns ingen ”kursledare” utan alla måste vara självgående. Du måste vara insatt i den gren du vill träna och ha en målbild. Denna kan du få genom olika kurser, filmer på youtube, böcker och föredrag. Du kan också be att få följa med en träningsgrupp och se hur de tränar.

Om du vill vara med i en av våra träningsgrupper finns det vissa förutsättningar:

  • Du måste vara beredd på att diskutera och analysera både din egen och dina kamraters träning.
  • Du och din hund skall i de flesta grenar kunna arbeta tillsammans utan koppel.
  • Du skall kunna redogöra för vad du skall träna på och hur du vill att det skall se ut.
  • Du skall kunna förklara för dina kamrater vad du vill att de skall hjälpa dig med.
  • Du har också ett ansvar att närvara på träningstillfällena både för din egen och för dina kamraters skull.
  • Du bör ha bil (åtminstone vid träning i skog) då hunden får vänta där på sin tur. På klubben har vi ett hundstall med burar för dig som inte har bil.
  • Du bör vara beredd på att det tar tid.
  • Du förväntas vara behjälplig på någon av klubbens tävlingar under året.

Utöver detta är det träningsgrupperna som ansvarar för att gräsmattan runt klubbhuset klipps, enligt ett årsschema.

Vill ni starta upp en ny träningsgrupp?

Är ni ett gäng som redan tränar tillsammans regelbundet eller är ni sugna på att börja? Hör av er till kansliet med information om vad ni ska träna, vilka som ska ingå i gruppen, när ni tänker träna och vem/vilka som ska stå som ansvarig/a för gruppen. Någon i gruppen (måste inte vara den ansvariga) ska vara med som grupprepresentant i TK där markfördelning och tävlingsplanering diskuteras.

Vad innebär det att vara ansvarig för en träningsgrupp?
Du sköter närvarorapportering till Studiefrämjandet samt ansvarar för att samtliga deltagares terminsavgift kommer kassören tillhanda.

Är du intresserad av att gå med i en träningsgrupp?

Kontakt och intresseanmälan till våra träningsgrupper i bruks förmedlas via
Rikard Smitt på e-post rikard.smitt@gmail.com. För övriga träningsgrupper mejla kansli@sbkmalmo.se eller den ansvariga för gruppen.
Du kan även läsa om våra olika träningsgrupper på deras respektive sida här på hemsidan under rubriken ”Våra träningsgrupper”