Tävlingskommittén (TK)

bruks

Sammankallande: Chaterine Kolander
Sekreterare: Eva Wallberg
Markansvarig: Lars Johnsson
Materialansvarig: Joakim Stolt
Prisansvarig: Eva Wallberg
Tävlingsansvarig: Jeanette Fridh

Träningsgruppsansvariga:
Ingrid Jönsson – spårgrupp
Lislotte Andersson – sökgrupp
Vicky Kvist – spårgrupp
Håkan Svärdh – sökgrupp
Rikard Smitt – spårgrupp
Christer Hansson – spårgrupp
Natalie Finke – IGP/BSL
Anette Keidser – rapportgrupp
Catalina Lindgren – agility
Marie-Louise Westerdahl – rallylydnad
Pauline Thulin – rallylydnad
Tina Ohlsson – specialsök