Trivselregler och policys

MALMÖ BRUKSHUNDKLUBBS VÄRDEGRUND OCH ALLMÄN POLICY

Malmö Brukshundklubb är en ideell förening och det är medlemmarna som gör klubben till en trivsam plats. Vi hjälps åt och har roligt tillsammans och med våra hundar.

Klubben är öppen för alla som är intresserade av hund. Alla hundar, oavsett ras, och alla hundägare är välkomna och har samma värde. Vi vill kontinuerligt utbilda och skapa kunniga och engagerade hundägare där individens önskemål, intresse och behov står i fokus.

Vi verkar för god hundhållning och hundträning med positiva inlärningsmetoder, enligt SBKs dressyrpolicy. Malmö Brukshundklubb är en aktiv klubb med engagerade instruktörer och ett stort kursutbud.

Ett övergripande mål för klubben är att vara delaktig i möjligheten till rekreation och friluftsliv, vilket en välskött verksamhet och stor appellplan bidrar till.

TRIVSELREGLER FÖR MEDLEMMAR PÅ MALMÖ BRUKSHUNDKLUBB

Malmö Brukshundklubb är en av landets största klubbar. För allas trevnad har vi några enkla regler som är lätta att följa och som skapar trivsel för alla som besöker vår klubbstuga och appellplan.

PÅ APPELLPLANEN

 • Längs lyktstolparna, i mitten på plan, bör ingen kursverksamhet eller träning förläggas. Lyktstolpslängan fungerar som en av- och påstigning på plan.
 • Lyset på plan tänds automatiskt vid skymning. Klubben har en extralampa vid träningsplatsen nära stegen. Lampan tänds i ljusskåpet till höger vid ytterdörren.
 • Träning sker ca 15 m från stegen så stegen kan användas av samtliga grupper.
 • Skotträning kan ske på onsdagar mellan kl 18.45-19.15 samt lördagar kl 13. Orange flagga sitter då uppe på klubben.
 • När du har tränat klart, lägg upp ribborna på hopphindren. Det förhindrar onödigt slitage och att plankorna förstörs.
 • Lånar du apportbockar, koner etc. från klubbstugan så lägger du tillbaka dem efter användandet.
 • Att hålla kontroll på sin egen hund så att den hindras från att springa fram till andra hundar på appellplanen är en strävan som vi alla har.

I KLUBBSTUGAN

 • Kursdeltagare och instruktörer får ta in sina hundar i klubbstugan under teoritimmar. Hundar får under teorilektionerna enbart vistas i teorisalarna.
 • Specialsök får tränas i teori- och styrelserum samt i annexet.
 • I vår klubbstuga råder i övrigt hundförbud, självklart med dispens för sjuka hundar och valpar. Klubben har ett uppvärmt och ventilerat hundstall där man kan förvara sin vuxna hund under fikapauser om man inte har tillgång till en bil.
 • Städning: Klubbstugan städas 2 gånger i månaden. Städmaterial finns i skåpen innan köket. Hjälp gärna till och håll vår fina stuga så ren som möjligt.

MARKAN / KÖKET

 • Köket är stängt för alla hundar.
 • Självbetjäning råder i kafeterian/markan. Prislista på alla varorna finns tydligt markerade. Betalning sker via swish. Den träningsgrupp/kursansvarig som är sist på plats ser till att släcka samtliga lampor och låsa klubbstugan.
 • Tomburkar: Vi samlar tomburkar i stor avfallspåse vid toaletterna. Vänligen släng din tomburk här.
 • Gynna markan. Var lojal genom att köpa ditt kaffe/te/läsk här. Klubben behöver ditt stöd för att kunna hålla markan öppen. Här finns också kakor, knäckebröd och godis.

OMGIVNINGARNA OCH PARKERINGEN

 • Kör sakta! Gäller både på vägen till och på parkeringen.
 • Inga lösa hundar på parkeringen. Släpp inte fram din hund till en annan hund, eller person, utan att ha frågat först.
 • Plocka alltid upp hundbajs, det finns många bajs-tunnor placerade på och längs appellplan.
 • Rökning får ske på anvisade platser med askkoppar. Inga fimpar eller snus på marken.
 • Vi ser gärna att gräsmattan framför klubbstugan inte används till gruppträning. Det finns gott om plats på appellplan.

VÅR GRUNDFILOSOFI

 1. Klubben ska utveckla sin roll i det moderna samhället genom att ta en aktiv plats i föreningslivet. Malmö Brukshundklubb är en av de största föreningar som finns i Malmö stad.
 2. Klubben ska arbeta för att vidareutveckla den egna verksamheten och sätta stort fokus på ungdomsverksamheten.
 3. Klubben har en stor och aktiv roll när det gäller att utveckla medlemmarnas och övriga hundägares hundintresse och hundkunskap.
 4. Klubben ska vara en opinionsbildare för att tillvarata hundens intresse i samhället. Vi engagerar oss i den allmänna samhällsdebatten när det gäller hund och hjälper till att sprida en positiv bild av hundar och hundägande i samhället.

VÅRA MEDLEMMAR

 • Respekterar varandras träningsgrenar och pratar gott om varandra.
 • Arbetar för att förhindra kränkande särbehandling och alla typer av trakasserier.
 • Tänker på hur vi uttrycker oss i sociala medier.

Malmö Brukshundklubb följer Malmö Stads krav på föreningar och arbetar för en jämlik verksamhet där vi respekterar alla människors lika värde och enskildas grundläggande fri- och rättigheter.

Vi arbetar för:

 1. antidiskriminering
 2. social inkludering
 3. jämställdhet.

SBK Malmö följer Svenska Brukshundsklubbens policy för medlemskultur.

Viktiga ledstjärnor i den digitala kommunikationen är att:

 • vara öppen och tydlig
 • bidra med kompetens
 • vara ärlig och ansvarstagande
 • vara artig och visa gott omdöme
 • visa respekt för andra och respektera upphovsrätten
 • i förtroendevald post inte agera utifrån privata preferenser.
 • Det finns vissa begränsningar beträffande vilken information medlemmar får sprida vidare i exempelvis bloggar, på Facebook, Youtube, Twitter och liknande.

Läs gärna Svenska Brukshundklubbens policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning samt policy för medlemskultur.