Historia

Vid klubbens 50-års jubileum 1990 utgavs en Jubileumsrapport. Den har nu digitaliserats och kan laddas ner som en PDF-fil.

SBK Malmö 50 år