Agilitygruppen

Vad är agility?
Agility är en tävlingsgren där hunden med förarens vägledning tar sig igenom en ”hinderbana”. Läs mer här.

Vad gör träningsgruppen?
Under vårterminen 2024 möts gruppen kl 18.30 på tisdagar för träning på planen framför agilitycontainrarna. Gruppmedlemmarna turas om att ansvara för att ta fram övningar till träningstillfällena enligt ett rullande schema. För att blanda teknikmoment med hela banor tränar vi kortare kombinationer enligt ett förutbestämt tema 3 veckor i följd, och var 4:e vecka sätter vi upp en fullängdsbana.

Vill du bli en del av gruppen?
Gruppmedlemmar/förare bör ha gått agilitykurs steg 2 eller motsvarande men det är okej att ha med hund som inte ligger på den utbildningsnivån än. Det finns inget krav om tävlingsaktivitet men gruppmedlemmar ska vara motiverade till att utvecklas inom sporten och sätta upp personliga träningsmål för sig själv och sin hund. Som en del av träningsgruppen åtar du dig även att vara behjälplig som funktionär på klubbens tävlingar samt att delta vid fyllning av kaninhål och vid städning/inventering i container som sker en gång/termin.
Ansvariga för gruppen är Malin Holmberg och Maja Frost. Vill du komma i kontakt med dem mejlar du till kansli@sbkmalmo.se så förmedlas kontakten vidare.

Vill du gå kurs i agility?
Läs mer under ”vårt kursutbud” och/eller skicka en intresseanmälan till kansli@sbkmalmo.se.

Vilka är med i träningsgruppen idag?