Vickys spårgrupp

TRÄNAR PÅ LYDNAD ONSDAGAR OCH SPÅR LÖR EL SÖN

Eva-Lotta Andreasson med Trixie
Appell klass

Anna Gärdsback med Vilja
Appellklass
Lydnad klass 1

Vicky Kvist med Demonen’s Morra
Elitklass spår
Elitklass Skydd
Vicky Kvist med Demonen’s Zätha
Appellklass Spår

Nina Persson med Teddie
Högre klass spår

Ritva Bergmyr med Irma
Appellklass

Mattias Widenstjerna med Farraz
Lägre klass spår

Magnus Ericsson med Mini
Appellklass

Marie-Louise Kondrup med Bea
Appellklass

Eva-Lena Cronhamn med Hippe
Appellklass Spår

Bo Gyllarp med Cornerhouse Danny
Appellklass

Frida Hansson med Max
Högre klass spår