Agilitykurser

Förberedande Agility

I kursen förberedande agility får du alla grunder du behöver för att senare kunna gå agility steg 1, utan att belasta den unga och ej färdigutvecklade hunden då denna kurs sker utan hopp och hinder.Vi kommer att arbeta med att utveckla belöning, störningsträning och andra grundövningar för ett blivande agilityekipage.

Hunden ska vara minst 7 månader.
Förkunskap: Valpkurs / Grundkurs eller motsvarande. Det innebär att du vet hur en hund lär sig, du har god kontakt med din hund, bra belöningar och kan arbeta med din hund lös eller i lina kring andra hundar.
Antal gånger: 6 kurstillfällen på 2 lektionstimmar.
Kostnad: 1800 kr (samt medlemskap i SBK Malmö för dig som ännu inte är medlem hos oss)


Agility steg 1

I kursen agility steg 1 får du alla grunder du behöver för att senare kunna gå agility steg 2, utan att belasta den unga och ej färdigutvecklade hunden. Du kommer att lära dig grunderna i att dirigera din hund, hur ni bäst bygger upp er kontakt och tränar för att bli framtida kanoner på agilitybanan.

Hunden ska vara minst 9 månader.
Förkunskap:  Förberedande agility eller motsvarande. Det innebär att du kan ha din hund lös när ni tränar samt att hunden kan sitt, ligg, inkallning, targetträning och runda (föremål).
Antal gånger: 6 kurstillfällen på 3 lektionstimmar.
Kostnad: 1800 kr (samt medlemskap i SBK Malmö för dig som ännu inte är medlem hos oss).


Agility steg 2

I agility steg 2 får du lära dig de olika hinderna som finns på en agilitybana. Varje hinder gås igenom, både i teorin och i praktiken. Du och din hund kommer också att få utföra enklare kombinationer av hinder.

Målet med kursen är att du ska få en god uppfattning om hur de olika hinderna ska utföras och läras in.

Hunden ska vara minst 12 månader.
Förkunskap: Agility steg 1 eller motsvarande.
Antal gånger: 6 kurstillfällen på 3 lektionstimmar
Kostnad: 1800 kr (samt medlemskap i SBK Malmö för dig som ännu inte är medlem hos oss).


Agility steg 3

I agility steg 3 får du och din hund fortsätta att träna på de olika hinderna i kombination. Här kommer du att få lära dig mer om hur du gör sidbyten och varför. Du kommer att få prova på olika kombinationer av hinder och lära dig att använda kroppen som instrument för att visa hunden rätt väg. Mot slutet av kursen får du prova på enklare banor.

Målet med kursen är att öka hindersäkerheten hos hunden samt att du ska få en förståelse för hur du kan hjälpa hunden att finna rätt väg i en kombination av hinder eller en enklare bana.

Hunden ska vara minst 12 månader.
Förkunskap:  Agility steg 2 eller motsvarande. Hunden bör kunna samtliga hinder.
Antal gånger: 6 kurstillfällen på 3 lektionstimmar.
Kostnad: 1800 kr (samt medlemskap i SBK Malmö för dig som ännu inte är medlem hos oss).

agilitykurs