SBK:s Malmöavdelning

Trivselregler och policys

MALMÖ BRUKSHUNDKLUBBS VÄRDEGRUND OCH ALLMÄN POLICY

Klubben skall vara öppen för alla som är intresserade av hund, oavsett aspekter som rör hundägaren eller själva hunden! Alla skall vara välkomna!

Klubben som legat på samma plats sedan ett halvt decennium, finns numera på ett mycket expansivt område vilket i hög grad präglats av Öresundsbrons tillkomst. Klubben har som ett starkt övergripande mål att vara delaktig i bevarandet av möjlighet till rekreation och friluftsliv vilket en välskött stor appelplan i stor grad bidrar till.

Klubben skall utveckla sin roll i det moderna samhället genom att ta en aktiv roll i föreningslivet vilket är en naturlig sak eftersom klubbens ca 1000 medlemmar innebär att det handlar om en av de största föreningar som finns i Malmö stad.

Klubben skall konstant vidareutveckla den egna verksamheten och sätta stort fokus på ungdomsverksamheten, speciellt med tanke på att det för närvarande inte finns någon aktiv förening som sysslar med denna verksamhet i närområdet.

Klubben skall vidare ta en aktiv roll när det gäller att utveckla inte bara medlemmarnas utan stadens medborgares hundintresse och hundkunskap.

Klubben skall ta en aktiv roll i det mediala ämnet hund och ta ett ansvar i den allmänna debatten i samhället när det handlar om att diskutera olika områden som kan omfatta ämnet hund  d.v.s. att vara en opinionsbildare för att tillvarata hundens intresse i samhället

TRIVSELREGLER FÖR MEDLEMMAR PÅ MALMÖ BRUKSHUNDKLUBB

Malmö brukshundklubb är en ideell förening och medlemmarna som gör klubben till vad den är idag.
Alla hundar, oavsett ras är hjärtligt välkomna att besöka vår klubbstuga, träna och rasta sina hundar i den fina omgivningen, men för allas trevnad har vi några enkla regler som är lätta att följa och som skapar trivsel för alla som besöker vår klubbstuga och appellplan.

På appellplanen
• Längs lyktstolparna bör ingen kursverksamhet eller träning förläggas. Lyktstolpslängan fungerar som en av- och påstigning på plan.
• Lyset på plan tänds automatiskt vid skymning. Klubben har en extralampa vid träningsplatsen nära stegen. Lampan tänds i ljusskåpet till höger vid ytterdörren.
• Träning sker ca 15 m från stegen så stegen kan användas av samtliga grupper.
• Skotträning kan sker på onsdagar mellan kl 18.45-19.15
• När du har tränat klart på agilitybanan, se till att återställa banan efter dig och lägga upp ribborna på hopphindren.
• Att hålla kontroll på sin egen hund så att den hindras från att springa fram till andra hundar på appellplanen är en strävan som vi alla har.
• När du använt hopphindren plockar du tillbaka alla brädor på hindret igen. På detta vis förhindras onödigt slitage och att plankorna förstörs.
• Lånar du apportbockar, koner etc.  från klubbstugan så lägger du tillbaka dem efter användandet.

I klubbstugan:
• Kursare och instruktörer får ta in sina hundar i klubbstugan under teoritimmar. Hundar får under teorilektionerna enbart vistas i teorisalarna. I vår klubbstuga råder i övrigt hundförbud, självklart med dispens för sjuka hundar och valpar. Klubben har ett uppvärmt och ventilerat hundstall där man kan förvara sin vuxna hund under fikapauser om man inte har tillgång till en bil.
• Klubben har även iordningställt Annexet för samtliga klubbmedlemmar att vistas i. I Annexet får man ta in sin hund. Städmaterial finns i Annexet så man kan enkelt göra rent efter sig.
• Köket är stängt för alla hundar.
• Städning: Klubbstugan städas 1 gång per vecka. Städmaterial finns i skåpen innan köket. Hjälp gärna till och håll vår fina stuga så ren som möjligt.
• Tomburkar: Vi samlar tomburkar vid klubbstugans utgång. Vänligen ställ din tomburk här.
• Självbetjäning råder i Kafeterian. Prislista på alla varorna finns tydligt markerade. Betalningen lägger du i burken vid kaffetermosarna. Den träningsgrupp/kursansvarig som är sist på plats ser till att räkna kassan, släcka samtliga lampor och låsa klubbstugan.

Omgivningarna och parkeringen:
• Plocka alltid upp hundbajs, det finns många bajstunnor placerade på och längs appellplan.
• Kör sakta! Gäller både på vägen till och på parkeringen.
• Inga lösa hundar på parkeringen och släpp inte fram din hund till en annan hund, eller person, utan att först frågat om det är ok
• Inga fimpar eller snus på marken

Vår grundfilosofi:
• Att kontinuerligt utbilda samt skapa kunniga och engagerade hundägare där individens
önskemål, intresse och behov står i fokus
• Alla hundar, oavsett ras, och alla hundägare är välkomna och har samma värde
• Vi verkar för hundträning med positiva inlärningsmetoder, enligt SBKs dressyrpolicy
• Vi verkar för god hundhållning
• Vi vill vara en aktiv klubb där alla kan hitta något positivt att sysselsätta sig och sin hund med.
• Vi vill hjälpa till att sprida en positiv bild av hundar och hundägande i samhället.
• Vi strävar för att erbjuda ett komplett utbud av kurser och träningsformer inom SBK.
• Vi respekterar varandras träningsgrenar och pratar gott om varandra

 

Läs också Svenska Brukshundklubbens policy för hundhållning och vår relation till hunden vid
uppfostran, utbildning och träning (ersätter tidigare dressyrpolicy) (PDF)