SBK:s Malmöavdelning

Med anledning av Corona

Vår ambition är att fortsätta kursverksamheten i samma utsträckning 
som vanligt men endast en person per hund får närvara på kurs! 
Klubbstugan är stängd och all verksamhet sker utomhus. 
Det är viktigt att Folkhälsomyndighetens restriktioner följs 
angående avstånd och handhygien!

Verksamhet som bedrivs utomhus kan fortsätta
Utomhusverksamhet kan fortsätta tillsvidare. Tänk dock på att hålla ett lite större avstånd, handhälsa inte samt undvik annan beröring.

Var uppmärksam på symtom på Corona – covid-19

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom. Känner du något av detta, stanna hemma.

– Studiefrämjandet

Lokala utomhusaktiviteter som går att genomföra med färre deltagare och med säkerhetsåtgärder kan med fördel genomföras då det gynnar en social samvaro och har minimal smittrisk. Som deltagare eller funktionär i verksamheten avgör du själv om du vill delta eller inte.
– Svenska Brukshundklubben