Medlemskap

Medlemskap i SBK Malmö är obligatoriskt för dig som går kurs hos oss. Du behöver inte ha ett medlemsnummer för att köpa kursplats men däremot måste medlemskapet vara registrerat vid kursstarten. Det är viktigt då det inkluderar vår olycksfallsförsäkring.

För att bli medlem i SBK’s Malmöavdelning klickar du på följande länk: https://brukshundklubben.membersite.se . Som helt ny helbetalande medlem klickar du därefter på knappen ”Bli medlem”. Är du redan medlem i en klubb inom Svenska Brukshundklubben och ska bli delbetalande medlem loggar du först in och går därefter till ”Medlemskap” – ”Bli medlem” i vänstermenyn. Hur du blir familjemedlem kan du läsa om längre ner på denna sida: https://brukshundklubben.se/om-oss/medlem/medlemskap/ . För att bli ungdomsmedlem blir du medlem hos Sveriges Hundungdom via följande länk och väljer SBK’s Malmöavd som specialklubb: https://www.skk.se/sv/SHU/Bli-medlem/ . Tänk på att vi inte kommer åt SHU’s medlemsregister så är du ungdomsmedlem behöver du mejla oss ditt medlemsbevis.

Aktuella medlemsavgifter:

Medlemsavgiften för helbetalande är 540 kr.

Ungdom.
Gäller från 6 år till och med det kalenderår man fyller 25.

Delbetalande: 140 kr.
Detta kan du vara om du är helbetalande i en annan brukshundklubb eller rasklubb, som går under Svenska Brukshundklubben. SBK’s rasklubbar kan du läsa om här.

Familjemedlem: 140 kr.
Detta kan du vara om någon annan i hushållet är helbetalande eller delbetalande i SBK:s Malmöavdelning.

Är du redan medlem och ska förlänga ditt medlemsskap så betalar du detta när du fått aviseringen från Medlemsregistret i Stockholm.

Medlemmar i SBK får inte längre något medlemskort. För att visa att du är medlem loggar du in på Membersite och går därefter till ”Medlemskap” – ”Mina medlemskap” i vänstermenyn. På Membersite görs även ev adressändring.

I medlemskapet ingår:

 • Olycksfallsförsäkring (Se villkor här)
 • Tidningen Brukshunden
 • Fina erbjudanden från våra sponsorer
  • 10% rabatt i shopen och 20% vid vaccinationer hos Veterinärhuset Öresund
  • 15% rabatt på Arrak Outdoors sortiment vid beställning via vår egen arrak-webshop
  • 10% på hundförsäkring hos Agria
 • SBK:s webshop
 • Infokvällar
 • Workshops
 • Filmkvällar

Vi har även en gruppsida på facebook enbart för medlemmar:
https://www.facebook.com/groups/165610159268/ .

Givetvis ingår även fri tillgång till vår fina appellplan, vår klubbstuga (när den är öppen) och markan där du både kan köpa fika och hundgodis.

För att gå kurs hos oss är medlemskap obligatoriskt. Det är den person som hanterar hunden under lektionerna hos oss som måste vara medlem. Har man med en familjemedlem som sällskap krävs ej medlemskap för denne.

Läs mer på Svenska Brukshundklubbens hemsida.

Medlemsvillkor/GDPR
Dina medlemsuppgifter är grunden för en bra service. Vi lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap och dina engagemang i vår klubb och använder oss av SBK:s medlemsregister.
Vid anmälan till olika aktiviteter kommer du att behöva styrka att du accepterar att Svenska Brukshundklubbens Malmöavdelning(SBK Malmö) lagrar information om dina personuppgifter. Betalning av medlemsavgiften innebär också att du accepterar detta.
När vi behandlar dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Dataskyddsförordningen. Dessa lagar har till uppgift att skydda din personliga integritet. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer.

Vilka personuppgifter som behandlas
SBK Malmö hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer samt organisatoriska uppgifter eftersom du ska anslutas till vår lokalklubb. Personnumret är en förutsättning för att kunna säkerställa identitet t.ex. vid försäkringsärenden kopplade till förbundets olycksfallsförsäkring.

Vad vi använder dina personuppgifter till
Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, hantera dina kursanmälningar och anmälningar till övriga aktiviteter som görs via Malmö Brukshundklubb.
Läs mer på Svenska Brukshundklubbens hemsida om hur SBK centralt hanterar dina uppgifter vid anmälan till tävling och prov och om hur dina uppgifter lagras i SBK:s medlemsregister.

Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag.

Personuppgifter om dig som funktionär
Om ditt medlemskap innefattar aktiviteter där du är funktionär eller förtroendevald, kan uppgifter såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter och funktionärsbefattning lagras samt publiceras på ett sätt som är adekvat för att du ska kunna fullborda dina uppdrag, t.ex. på vår hemsida.

Personuppgifter vid kurser och utbildningar
Vi samarbetar med Studiefrämjandet och vi delger dina uppgifter till dem när du väljer att gå kurs hos oss. Läs mer om hur de behandlar dina uppgifter på Studiefrämjandets hemsida.