Agnetas spårgrupp

Christer Hansson med Ingo
Lkl sök
Lydnad Klass 2

Agneta Ström med Kindra
Godkänd högreklass spår

Sofia Caesar med Dante
Gk Appellklass spår, Uppfl lydnad klass 1

Pia Forsberg med Taiga
Appellklass spår

Mia Williamsson med Buster
Appellklass spår

Gunilla Fredin med Sally
Appellklass spår

Isabella Thern med Egon
Appellklass spår

Jeanette Fridh med Elsa
Lägre klass spår/sök
Lydnad Klass 1

Cecilia Löfberg
Appellklass spår

Comments are closed