SBK:s Malmöavdelning

Rikards spårgrupp

Rikard Smitt med Ricco
Appellklass

Linda Assarsson med Atlas
Appellklass

Marlene Lundqvist med Truls
Lydnadsklass 1

Jennifer Palmér Nilsson med Wiz
Startklass
Appellklass

Ingela Ström med Bindi
Startklass
Appellklass

Helena Rönnblom med Milton
Startklass
Appellklass

Petra Jisander Eriksson
Startklass

Malin Lundmark
Startklass
Appellklass

Anna Palm
Startklass

Maria Stjärnkvist
Appellklass