Kommittèer och grupper

Tävlingskommitten (TK)

TK består av representanter från våra träningsgrupper. TK:s huvuduppgift är att planera och genomföra klubbens tävlingar.
Vi tillsätter funktionärer, ordnar marker och ser till att allt material finns.

Hundutbildningsgruppen (HUG)

HUG arbetar med frågor som rör kurser på klubben, våra instruktörer och föredragshållare.

Tjänstehund

Agilitysektorn

Agilitysektorn ansvarar för agilityverksamheten och dess tävlingar.