Gosias lydnadsgrupp

Lydnadsträning måndagar kl 19.00

Gosia Nowak med Ajaxx
Elitklass spår
Lydnad elit

Susanne Nilsson

Susanne Larsson med Benson
Högre klass spår
Lydnad II

Leif Anderberg med Fajta
Lägre klass spår
Lydnad III

Michel Mars

Catharina Grahn

Carina Josefsson med Yalla
Högre klass spår

Nina Palm med Yaxxon
Elitklass spår
Hkl sök
Lydnad III

Sandra Larsson