SBK:s förbundsstyrelse har ansökt om en förlängning av flera dispenser inför 2021 och nu fått dem godkända av SKK.

Nedanstående generella dispenser har blivit förlängda:

Tjänstgöringskrav

Dispenser för funktionärer innebär att de tjänstgöringskrav för auktoriserade funktionärer som står i respektive regler inte heller behöver uppfyllas under 2021. Detta eftersom det känns troligt att många prov, tävlingar, beskrivningar och tester kommer att behöva ställas in även under det kommande året. Därför kommer alla auktoriserade funktionärer att behålla sin aktiva auktorisation, även om man inte kunnat tjänstgöra vid prov/tävling/ beskrivning/test under 2020 och 2021. Läs mer här.

Åldersdispens MT

Den generella ålderdispensen för hundar över 48 månader att få starta på MT har förlängts och gäller nu till 31 december 2021. Dispensen omfattar de hundar som fyllt fyra år från 1 mars 2020 och senare (dvs. födda från 2016-03-01). Detta är en generell dispens och någon speciell ansökan behöver inte göras.

Under 2021 är det möjligt för arrangörer att anordna speciella ålders-MT där man frångår prioriteringsordningen enligt reglerna och prioriterar de hundar som är över 48 månader. Ålders-MT syftar till att ge dessa hundar en större chans att komma med då det är en begränsad tid de har möjlighet att delta. Om det är ett ålders-MT ska detta tydligt anges vid utannonseringen av arrangemanget i SBK Tävling. Observera att det enbart omfattar de hundar som är födda 2016-03-01 eller senare. Läs mer här.

Dispens för MH

Dispens för mentalbeskrivning hund (MH) med tävling innebär att de hundar som är äldre än 18 månader och behöver ha genomgånget MH för att starta på tävling har en generell dispens från detta krav även under 2021. Läs mer här.

 

Texten är hämtad från www.brukshundklubben.se där det även finns ytterligare information.