Brukslydnadsgruppen

Vad är brukslydnad?

Brukslydnad är de moment som ingår i lydnadsdelen när man tävlar i våra svenska bruksgrenar som till exempel spår och sök. Läs mer här.

Vad gör träningsgruppen?

Vi tränar lördagar jämna veckor mellan kl. 10.00-14.00. Varje ekipage har 2 x 15 minuter till sitt förfogande och för att vara effektiva tar vi tid under passen. Vi kör ett ekipage i taget och hjälps åt med allt från kommendering till diverse funderande och problemlösning. Var och en måste kunna planera sin träning och det är en fördel att ha dagens plan nedskriven på papper.

Vilka är med i träningsgruppen idag?

Jessica Sjöö
med schäfern Himla

Elitklass spår
Rallylydnad A
Lydnad klass 2
Eva-Lena Cronhamn
med schäfern Hippie

Appellklass
Agneta Ström
med mudin Bell

Appellklass
Lydnad klass 1
Anki Mohlin
med chodsky pes Pippi

Högre klass spår
Lydnad klass 1
Ritva Bergmyr
med schäfern Irma

Appellklass spår