Klubbens pristagare 2021

Barometerpriser 2021

Lydnad

Christer Hansson & Four Motion T 15 p.
Mirjami Mattila & Tending Rough 12 p.
Louise Stihl & Rus N´Riv Magical Glittering Gold 10 p.

Bruks

Glenn Andersson & Mallekrafts Ice 14 p.
Mirjami Mattila & Tending Rough 14 p.
Martin Sjölin & Red Goblin´s Wic 12 p.

Rally

Ritha Rörlien & Migevs i´ll be there 908.7 p.
Eva Cajhagen & Australian Mates Dana 590,2 p.
Lotta Karlsson & Swefarms Avenger Captain America 357,7 p.

Agility

Therese Svensson & Aska 259 p.
Py Björklund & Ninja 236 p.
Therese Svensson & Pyttis 15 p.

IGP

Chaterine Kolander & Rapport´s Loo 6 p.

Nosework

Marie-Louise Westerdahl & Kenzie 500 p.
Eva Cajhagen & Dana 426 p.
Estelle Palmquist & Helmer 278 p.
Andra priser 2021

Schildts vandrings pris bästa appell klass

Vår Höst
Carin Olsson 219,75 p. Rikard Smitt 188 p.

Bästa appellklasshund SBK’s Malmö avd 2021
Carin Olsson & Malinators Furit Frank    219,75 p.

Molle Min Pålles Minnespris
Lottas sökgrupp 65 p. 16 pers. 4.06 p/pers.

Förardiplom
Helena Rönnblom, Emely Engelsson

Årets Orienterare
Emely Engelsson

Brukslydnadskannan
Mirjami Mattila & Tending Rough            82%
Glenn Andersson & Mallekrafts Ice        79%

Årets initiativtagare och dragare
Rikard Smitt

Blåbärspriset
Helena Rönnblom & Vattenmöllan´s Boriz