Lydnadsklass

Lydnadsklass är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. I grenen ska hunden läras att utföra ett flertal olika moment både nära föraren och på avstånd.

lydnad02

Om lydnad
I lydnadsklass ska hunden läras att utföra ett flertal olika moment både nära föraren och på avstånd. Hunden ska kunna hämta föremål och hoppa över hinder. Momenten sker både med och utan koppel. Viktigt i lydnad är samarbetet mellan förare och hund.

lydnad01

Upplevelse av lydnad
Lydnad är någonting viktigt för hunden och dess möjlighet till frihet och utveckling. Lydnad finns i olika former både som vardagslydnad och tävlingslydnad inom flera grenar. Ekipage som gillar lydnad gillar utmaningar och att få se sin förmåga prövas i hur långt de kan nå.

Ett bra lydnadsekipage har ofta en fin och förtroendefull relation. En person som håller på med lydnad gillar nog ofta klurigheter och blir duktig på att träna detaljer och lösa svårigheter. Belöningen blir ofta en harmonisk och nöjd hund som fått använd sitt huvud till problemlösning.

Träna lydnad
För att bli framgångsrik i lydnad krävs lyhördhet och kunskap om olika inlärningsmetoder och träningssätt. Innan den egentliga träningen börjar för ett moment bör du se till att ha ett gott samarbete med din hund.

Samarbete tränar du bäst genom lek och enklare övningar både utom och inomhus. Hunden bör ha en förväntan på att det kan hända roliga saker tillsammans med dig. Hunden kan lära sig att om den gör bra saker så får den uppmärksamhet och belöning redan innan momentträningen börjar. Ju bättre samarbete desto bättre förutsättning för lydnad.

Så här tränar du lydnad
Det finns många olika sätt att börja träna för tävlingslydnad. Det vanligaste är nog att man anmäler sig på en kurs på brukshundklubben. Då får man tillsammans med en grupp andra intresserade lära sig grunderna för de olika momenten. Träning måste sedan bedrivas både hemma och på andra platser för att få ett säkert moment.

Man börjar träningen med enkla delar och sätter successivt ihop till ett helt moment. Sen lärs fler moment in och när de är färdiga tränas de med störning och i olika miljöer. När hunden kan alla moment i en klass i olika miljöer och med störning är det dags för prov.

Tävla i lydnad
Tävlingar i lydnad är öppna för alla hundar, vilket innebär att även oregistrerade och kryptochida hundar. Oregistrerade hundar skall ha tävlingslicens (se Kom ihåg för prov & tävling).

För deltagande i lydnad krävs att hunden uppnått 10 månaders ålder senast dagen före tävlingstillfället. För deltagande i internationellt lydnadsprov elitklass krävs att hunden uppnått 15 månaders ålder dagen före tävlingstillfället.

Vid lydnadsprov (annat än SM) arrangerat av klubb inom SBK-organisationen krävs enligt regelverket medlemskap i SBK och man kan då bara representera en SBK-lokalklubb eller SBK-rasklubb som man är medlem i. Ungdom (7-25 år) kan med enbart hundungdomsmedlemskap tävla på SBK:s alla tävlingar.

Se också lydnadsreglernas skrivning om att man bara får representera en klubb per kalenderår (och undantag därifrån).

Tävlingar & mästerskap
Tävlingar finns på både nationell och internationell nivå. Svenskt mästerskap arrangeras i lydnad för dem som kvalat sig dit. Det utseddalydnadslandslaget i Sverige kan tävla på nordiskt mästerskap ochvärldsmästerskap.

Titlar att vinna
Lydnadsdiplom, titel klass I, LP I kräver tre 1:a pris i klass I på lydnadsprov. Hund som uppnår 160 poäng tilldelas 1:a pris.
Lydnadsdiplom, titel klass II, LP II kräver tre 1:a pris i klass II på lydnadsprov. Hund som uppnår 160 poäng tilldelas 1:a pris.
Lydnadsdiplom, titel klass III, LP III kräver tre 1:a pris i klass III på lydnadsprov. Hund som uppnår 256 poäng tilldelas 1:a pris.
Lydnadsdiplom, titel elitklass, LP ELIT kräver tre 1:a pris i elitklass på lydnadsprov. Hund som uppnår 256 poäng tilldelas 1:a pris.
Ett riktigt duktigt ekipage kan bli lydnadschampion och då krävs tre förstapris i elitklass lydnad, varav ett 1:a pris måste vara erhållet efter 2007-01-01. För hanhund krävs även intyg om godkänd testikelstatus.

Klasser att tävla
Man kan tävla i startklass, klass 1(I), 2(II) och 3(III).

Text från http://www.brukshundklubben.se