Våra träningsgrupper

Vi har i dagsläget elva olika träningsgrupper.

Träningsgrupperna är inte instruktörsledda vilket innebär att man hjälper varandra i träningen.

Detta gör att det kan krävas vissa förkunskaper för att gå med i någon av våra träningsgrupper.
Som deltagare i en träningsgrupp förväntas man också hjälpa till på en av klubbens tävlingar per år.

 

Är du intresserad av att gå med i en träningsgrupp?

Kontakt och intresseanmälan till våra träningsgrupper i bruks förmedlas via
Gun Grysell på e-post gungrysell@hotmail.com.
För övriga träningsgrupper maila kansli@sbkmalmo.se